Lankaputhra Development Bank

முகப்பு இலங்கை

இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசு

தலைநகர்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டே
(உத்தியோகபூர்வமாக மற்றும் சட்டரீதியாக)

கொழும்பு
(வர்த்தக, நிறைவேற்று, நீதிமன்றம்)

பெரிய நகரம் கொழும்பு
அரச மொழி
  • சிங்களம்
  • தமிழ்
பிரசைகளைக் குறிக்கும் பெயர் இலங்கையர்
அரசாங்கம் ஐக்கிய – பகுதி சனாதிபதி முறையுடனான ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு
யாப்பு தயாரிப்பு பாராளுமன்றம்
சதுர அளவு

மொத்தம்:- 65,610 km
2 25,332 sq mi

நீர்(%):- 4.4

சனத்தொகை

2012 சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு :- 20,277,597

ஒரு சதுர கிலோமீற்றருக்கு 323

சன செறிவு :- 836.6/ சதுர மைலுக்கு

நாணயமுறை இலங்கை ரூபா (LKR)
அழைப்பு குறியீடு +94